องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด
เลขที่ 38/3 หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7529-0751  โทรสาร : 0-75290-0750 
 อีเมล์ : admin@nachumhet.go.th , nachumhet@hotmail.com
Powered By wnt.co.th